แชร์พลังโซเชียล

การดูแลกระต่ายไม่ใช่เรื่องยาก แต่เป็นงานที่ต้องทำเป็นกิจวัตร ทุกวัน ทุกสัปดาห์ และทุกเดือน การเลี้ยงกระต่ายนั้นสำคัญที่ทุกๆสิ่งต้องสะอาด เพื่อสุขภาพที่ดีของกระต่ายน้อยที่เรารัก เราอาจจัดแบ่งลักษณะงานที่ต้องทำให้กระต่ายไว้เพื่อง่ายต่อการปฏิบัติดังนี้

ในทุกๆวันเราจะต้องปฏิบัติดังนี้เมื่อเลี้ยงกระต่าย

– ตรวจสอบสุขภาพกระต่ายประจำวัน สังเกต การนั่ง เดิน ยืน ตรวจเล็บ สุขภาพขน และสุขภาพหู
– ปล่อยกระต่ายวิ่งเล่น เราอาจกั้นพื้นที่บางส่วนไว้ให้กระต่ายได้ออกกำลังกายในช่วงที่เราทำความสะอาดกรงของกระต่ายในตอนเช้า-เย็น (แล้วแต่ความสะดวกของผู้เลี้ยง)
– เก็บเศษผักสด ผลไม้เก่าที่กระต่ายทานไม่หมดทิ้ง เพราะเศษอาหารที่เหลือตกค้างนี้สัตว์เลี้ยงหากกระต่ายทานเข้าไปอีกอาจทำให้เกิดอาการท้องเสียได้
– เก็บเศษอาหารเม็ดเก่าทิ้ง เพราะอาหารเม็ดที่เหลือเหล่านี้จะเกิดการบวมชื้น กระต่ายจะไม่ทานส่วนที่เหลือ ดังนั้นในแต่ละมื้ออาหารควรกำหนดปริมาณอาหารเม็ดให้พอดีสำหรับ 1 มื้อเสมอ
– เก็บเศษหญ้าสด/หญ้าแห้งทิ้ง เศษหญ้าเหล่าเมื่อทิ้งไว้ในกรงอาจเกิดการขึ้นราหรือปนเปื้อนกับมูลหรือฉี่กระต่าย
– ทำความสะอาดถาดรองกรง
– เทน้ำเก่าในขวดน้ำทิ้ง แล้วเติมน้ำสะอาดให้เต็ม
– ให้อาหารเม็ด หญ้าสด/หญ้าแห้ง หรือผักสด/ผลไม้ โดยกะปริมาณอาหารให้กระต่ายทานหมดใน 1 มื้อ

 

ในทุกๆ 1 สัปดาห์ที่เราจะต้องปฏิบัติกับน้องกระต่ายคือ

– ล้างทำความสะอาดขวดน้ำ กระถางใส่อาหาร ที่แขวนหญ้า ด้วยน้ำสบู่อ่อน ๆ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อผสมเจือจาง แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง ต้องมั่นใจว่าไม่มีสารตกค้างหลงเหลือก่อนนำกลับไปใช้เลี้ยงกระต่ายอีกครั้ง
– ทำความสะอาดถาดรองกรง และตากแดดให้แห้งสนิท

ทุกๆ 1 เดือนที่ต้องปฏิบัติเมื่อเลี้ยงน้องกระต่าย

– ทำความสะอาดกรง ถาดรองกรง พื้นใต้กรง ผนังกำแพง ในบริเวณที่ใช้เลี้ยงกระต่าย ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อผสมเจือจาง แล้วล้างออกให้สะอาดก่อนนำกระต่ายกลับเข้ากรง
– ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้เลี้ยงกระต่ายทั้งหมด รวมทั้งของเล่นของกระต่าย

 

สารบัญเกี่ยวกับการเลี้ยงกระต่าย

 • อุปกรณ์ในการเลี้ยง

 • กรง Cage

 • แบบเลี้ยงในบ้าน

 • แบบเลี้ยงนอกบ้าน

 • ขวดน้ำแบบแขวน

 • ที่แขวนหญ้าข้างกรง

 • กระถางใส่อาหาร

 • สายรัดอก

 • หวี แปรง

 • กรรไกรตัดเล็บ

 • ของเล่นสำหรับกระต่าย

 • รังคลอด

 • วิธีอุ้มกระต่ายที่ถูกต้อง

 • การตัดเล็บกระต่าย

 • อาหารของกระต่าย

 • โรคที่ต้องระวังในการเลี้ยงกระต่าย

 

 

 

 

อุปกรณ์ในการเลี้ยง

 

กรง Cage

 

 

 

แบบเลี้ยงในบ้าน

การเลี้ยงในบ้านนั้นแบ่งออกเป็น 2ประเภทคือเลี้ยงแบบขังกรง และ แบบปล่อยอิสรอิสระ ควรดูเรื่องของพื้นที่ ในบ้านเป็นหลักในการพิจารณาว่าควรเลี้ยงแบบขังกรงหรือแบบปล่อยอิสระ เนื่องจากกระต่ายเป็นสัตว์ฟันแทะที่กัดแทะทุกสิ่งที่ขวางหน้า การเลี้ยงแบบปล่อยอิสระเสี่ยงอย่างมากกับความเสียหายต่าง ๆ ของเฟอร์นิเจอร์ สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ พรม อีกทั้งต้องดูเรื่องของความปล่อยภัยมนุษย์ติดสัตว์จากสิ่งสกปรกที่ตกอยู่ตามพื้นเมื่อปล่อยกระต่ายด้วย ดั้งนั้นการเลี้ยงด้วยวิธีขังกรงแล้วปล่อยวิ่งเล่นเป็นบางครั้งจะเป็นทางเลือกที่ดีและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ นี้ได้ อีกทั้งยังทำให้กระต่ายฉี่หรือถ่ายเป็นที่เป็นทางอีกด้วย
กรงชนิดที่ใช้เลี้ยงในบ้านนั้นควรเลือกกรงที่ดูแลง่ายวัสดุทำจากลวดหรือสแตนเลส ไม่ควรเลือกใช้วัสดุที่มีการหุ้มพลาสติก เพราะกระต่ายจะกัดแทะวัสดุจนอาจเกิดอันตรายต่อกระกระต่ายได้ ถาดรองควรเป็นพลาสติกแข็งเพื่อง่ายต่อการทำความสะอาด การเลี้ยงกระต่ายในบ้านนั้นจะต้องทำความสะอาดกรง ถาดรองทุก ๆ วัน

 

 

แบบเลี้ยงนอกบ้าน

กรงชนิดที่ใช้เลี้ยงนอกบ้านนั้นควรออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศที่ใช้ตั้งกรงไม่ควรโดนฝนสาด หรือโดนแสงแดดส่องโดยตรงกรงชนิดนี้อาจสั่งทำขึ้นเองเป็นกรงไม้เนื้อแข็ง หรือถ้าหากวางกรงไว้ในที่ที่มีหลังคาป้องกันฝนอย่างดีแล้วก็ไม่จำเป็น ใช้กรงแบบไม้ ใช้กรงสำหรับการเลี้ยงกระต่ายในบ้านตั้งแทนได้ แต่สิ่งที่ควรระวังคือ ฤดูหนาวอากาศจะหนาวเย็นกว่าฤดูร้อน ซึ่งการวางกรงไว้ในพื้นที่ที่มีลมโกรกอาจทำให้กระต่ายล้มป่วยได้

 

กรงใช้สำหรับเคลื่อนย้ายกระต่าย


   กรงชนิดนี้ใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายกระต่ายเท่านั้นไม่เหมาะสมที่จะใช้เลี้ยงกระต่ายแบบถาวร ควรมีเตรียมไว้สำหรับกรณีต้องเคลื่อนย้ายกระต่ายทั้งในกรณีฉุกเฉินหรือเมื่อกระต่ายต้องเดินทาง

 

                             

 

 

 

 

ขวดน้ำแบบแขวน

 

กระต่ายจำเป็นต้องได้รับน้ำสะอาดทุก ๆ วัน ขวดน้ำแบบแขวนข้างกรงนี้เหมาะสำหรับใช้เลี้ยงกระต่าย เพราะดูแลทำความสะอาดได้ง่าย กระต่ายจะดูดน้ำจากฝาจุก ทำให้ไม่ เลอะเทอะ หากคุณเลี้ยงกระต่ายสายพันธุ์ขนยาว นี่คืออุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ เพราะการให้น้ำกระต่ายด้วยภาชนะอื่น จะทำให้ขนของกระต่ายสัมผัสกับน้ำ แล้วขนพันกันทั่วทั้งตัว

 

 

ที่แขวนหญ้าข้างกรง

 

                               

ใช้สำหรับแขวนหญ้าแห้ง เพื่อป้องกันไม่ให้เศษหญ้าหล่นลงเปรอะเปื้อนฉี่กระต่ายใต้พื้นกรง และไม่หล่นเลอะเทอะไปทั่วกรง

 

 

กระถางใส่อาหาร

 

                    

กระถางใส่อาหารเม็ด ควรเลือกวัสดุที่ทำจาก เซรามิค หรือ กระเบื้องดินเผา เพราะมีน้ำหนักค่อนข้างมาก กระต่ายจะไม่สามารถคว่ำกระถางอาหารเล่นได้

 

 

 

สายรัดอก

 

                                        

ใช้สำหรับพากระต่ายไปเที่ยวนอกบ้าน สำคัญมากเมื่อคุณต้องพากระต่ายเดินทาง หรือพาไปเดินเล่นสวนสาธารณะ ควรเลือกแบบที่ใช้รัดอก ขนาดให้เหมาะสมกับรูปร่างของกระต่ายต้องไม่แน่นและไม่หลวมเกินไป กระชับพอดี

 

 

หวี แปรง

 

                                           

สำหรับการดูแลขนกระต่ายนั้นมีแปรงให้เลือกหลากหลาย กระต่ายขนสั้นต้องการการแปรงขนน้อยกว่ากระต่ายขนยาว การเลือกอุปกรณ์สำหรับแปรงขนกระต่ายควรเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะขนของกระต่ายเป็นหลัก วัสดุที่ทำจากพลาสติกจะไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนังกระต่าย

 

 

กรรไกรตัดเล็บ

 

กระต่ายเป็นสัตว์ที่มีเล็บแหลมคม เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากขึ้นจากการอุ้ม ต้องหมั่นตัดเล็บกระต่ายอย่างสม่ำเสมอ ใช้กรรไกรตัดเล็บสำหรับสัตว์ขนาดเล็ก ซึ่งสามารถหาซื้อได้ตามร้านเพทช็อปทั่วไป

 

 

ของเล่นสำหรับกระต่าย

                                

 

ของเล่นสำหรับกระต่ายนั้นมีมากมาย โพรงกระต่ายก็เป็นสิ่งที่กระต่ายชอบมาก กระต่ายส่วนใหญ่จะใช้เวลามุดเล่นหรือเข้าไปไปนอนในโพรงไม้โพรงไม้ที่เราอาจสร้างขึ้นได้เองอย่างง่าย ๆ กระต่ายจะได้ออกกำลังกระโดดขึ้น-ลงบนโพรงไม้อย่างสนุกสนาน แกนกระดาษทิชชู่ ก็เป็นสิ่งที่สนุกสนานสำหรับกระต่ายรุ่นที่ซุกซน เศษไม้เก่า ๆ (ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 3 ปี) ก็สามารถทิ้งไว้ให้กระต่ายได้ใช้แทะเล่น แต่ต้องมั่นใจว่าสะอาดและและปลอดภัยสำหรับกระต่าย

 

 

รังคลอด

                         

 

รังคลอดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับแม่กระต่ายตั้งท้องอาจสร้างขึ้นเองโดยใช้ไม้โดยพื้นด้านล่างกรุด้วยตาข่ายช่องเล็ก ๆ เพื่อช่วงทิ้งไว้ให้แม่กระต่ายทำรังคลอดก่อนกำหนดคลอดสัก 5 วันหรือประมาณวันที่ 25 ของการตั้งครรภ์ในการระบายอากาศ ฉี่และมูลของกระต่าย หากไม่สะดวกสามารถใช้ตะกร้าพลาสติกขนาดใหญ่กว่าแม่กระต่ายสักเล็กน้อย

 

 

วิธีอุ้มกระต่ายที่ถูกต้อง

 

 1. อุ้มแบบทารก
  -ช้อนก้นและประคองอก
 2. อุ้มโดยการดึงหนังคอ
         – ดึงหนังตรงคอขึ้น (จับให้มั่นนะคะ) แล้วรีบช้อนก้นทันที

วิธีที่ 2 แนะนำให้ทำกับกระต่ายอย่างเบามือนะคะ
ที่สำคัญที่สุดคือ การสร้างความไว้วางใจระหว่างกระต่ายและตัวผู้เลี้ยง กระต่ายเมื่อเลี้ยงแล้วจะเป็นเจ้านายเรา ซึ่งต่างจากสุนัข ที่เลี้ยงแล้วเราจะเป็นเจ้านายมัน ดังนั้น จงนอบน้อมอ่อนโยนแก่กระต่ายเจ้านายของคุณ
เมื่อเจ้านายไว้วางใจคุณ จึงจะยอมให้คุณเข้าถึงตัวได้โดยง่ายดาย

 

 

การตัดเล็บกระต่าย

 

                

ให้ค่อยๆ เอามือลูบขนของกระต่ายขึ้นไปจากเล็บ หากตรงปลายเล็บมีขนบัง เพื่อให้เห็นได้ชัดยิ่งขึ้นว่า ควรตัดตรงตำแหน่งไหน เพราะว่า กระต่ายบางทีแล้วขนของกระต่ายจะมาปกคลุมตรงเล็บเท้า ทำให้เห็นยาก พยายามมองหาเส้นที่แบ่งระหว่างสีขาวและสีชมพูของเล็บ (มองเทียบกับนิ้วมือของตัวเราเอง ตอนตัดเล็บมือ ก็ได้ค่ะ เทียบของคนประกอบนะคะ จะเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น ) เราต้องตัดต่ำกว่า เส้นสีชมพูนี้ลงมาหน่อย (อย่าตัดติดเส้นสีชมพูนะคะ ให้ห่างออกมานิดนึง ไม่อย่างงั้นจะติดเนื้อเล็บเกินไป และเจ็บได้) ซึ่งส่วนสีขาวเป็นส่วนของเล็บที่ได้ตัดแล้วไม่เจ็บ อย่าไปตัดโดนส่วนที่เป็นเส้นสีชมพูนี้ เพราะว่า จะเป็นการตัดเข้าเนื้อ ซึ่งมีเส้นเลือดหล่อเลี้ยงอยู่ ทำให้เลือดไหล และกระต่ายจะเจ็บ

 

 

อาหารของกระต่าย

หญ้า

หญ้ามีหลายชนิดที่หาง่ายได้ทั่วไปก็คือ หญ้าขนสามารถจะไปตัดได้จากข้างทาง ลักษณะหญ้าขนก็คือ หญ้าที่เป็นขนๆ นอกจากหญ้าขนแล้วก็จะมีหญ้าอีกหลายๆชนิดที่มีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด เช่น หญ้าtimothyหญ้าแพงโกล่าและหญ้าอัลฟาฟ่าค่ะโดยที่หญ้าแต่ละชนิดจะมีสารอาหารไม่เหมือนกับ หญ้าอัลฟาฟ่า จะมีโปรตีน และ แคลเซี่ยมสูงที่สุด เหมาะสำหรับกระต่ายที่กำลังเจริญเติบโต ที่อายุไม่ถึง 1 ปี หรือกระต่ายที่กำลังอุ้มท้องค่ะ ส่วนหญ้าอื่นๆ ก็ควรจะให้ เพราะว่า มีกากใย หรือไฟเบอร์สูง  ส่วนหญ้าขนนั้นมนุษย์ติดสัตว์เราให้เป็นอาหารเสริมไว้ในกรงได้เลย ให้กระต่ายกินทุกวันได้ก็จะยิ่งดี เพื่อรักษาสมดุล์ของระบบย่อยอาหาร เพราะว่า อาหารเม็ดมีกากใยไม่มากพอ ทำให้กระต่ายอ้วน ไม่แข็งแรง การกินกากใยไม่พอ ยังทำให้ระบบย่อยอาหารมีปัญหา และ เกิดอาการ ก้อนขนอุดตันอยู่ในท้อง หรือที่เรียกว่า Hairball ได้

 

อาหารเม็ด

อาหารเม็ดสำหรับกระต่ายมีหลายยี่ห้อค่ะ ควรจะเลือกที่อายุไม่เกิน 6 เดือน การกินอาหารเม็ดมากเกินไป จะทำให้กระต่ายอ้วน และไม่แข็งแรงค่ะ ด้วยเหตุนี้เอง เมื่อกระต่ายอายุเกิน 7 เดือน เราควรจะเริ่มจำกัดอาหารเม็ด อย่าให้กินมากเกินไปมนุษย์ติดสัตว์เวลาเลือกอาหารเม็ดควรจะเลือกที่ มีโปรตีน และกากใยสูง และเลือกที่ไขมันไม่สูง โดยทั่วไปจะนิยมให้อาหารเม็ดวันละ 2ครั้งคือเช้าและเย็น

 

ผักและผลไม้

เมื่อกระต่ายอายุน้อยๆ คืออายุต่ำกว่า 3 เดือนยังไม่ควรให้ผักผลไม้ โดยเฉพาะผักที่มีน้ำมาก เพราะจะทำให้ท้องเสีย ซึ่งภาวะท้องเสีย สำหรับกระต่ายนั้น ถือว่าอันตรายมาก เพราะว่ากระต่ายจะเสียน้ำและมีตายในเวลารวดเร็ว หลังจากกระต่ายอายุเกิน 3 เดือน เราสามารถจะเริ่มให้ผักผลไม้ได้ แต่ว่าควรจะค่อยๆให้แค่น้อยๆ ให้กระต่ายปรับตัวก่อน ผักที่กระต่ายกินได้ ก็เช่น แครอท บร็อคเคอรี่ ผักชีฝรั่ง เป็นต้น

 

ขนม

ขนม หรือที่ฝรั่งนิยมเรียกเก๋ๆ ว่า Treat นั้น สามารถจะให้ได้ แต่ว่าไม่ควรให้บ่อยเกินไป ไม่ใช่ว่าให้กินขนมเป็นอาหารหลัก แบบนี้ไม่ถูก

 

น้ำ

น้ำเป็นสิ่งจำเป็นเราต้องมีน้ำสะอาดไว้ในกรงให้กระต่ายกินได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ เราควรจะใช้กระบอกน้ำ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี

 

ข้อเสนอแนะ

สิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือ ความสะอาด พื้นโรงเรือนต้องหมั่นกวาดให้สะอาดทุกวัน ภาชนะที่ใช้ใส่อาหารและน้ำควรหมั่นล้างทำความสะอาด เพราะอาจเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคได้

 

 

 

โรคที่ต้องระวังในการเลี้ยงกระต่าย

1.โรคฝี

เกิดจากการติดเชื้อใต้ผิวหนัง ลักษณะเป็นก้อนที่คลำพบได้ที่ผิวหนัง ในก้อนที่คลำพบนั้นจะมีหนองอยู่ต้องรอให้ฝีสุกจึงเจาะเอาหนองออกได้

2.ฮีทสโตรก

กระต่ายมีการระบายความร้อนอกจากร่างกายผ่านทางหูเพียงทางเดียวเท่านั้นมนุษย์ติดสัตว์ทำให้กระต่ายไวต่อโรคฮีทสโตรกมาก เมื่อเกิดภาวะนี้ขึ้นจะทำให้กระต่ายหายใจหนัก อ่อนเพลีย อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้น หากเป็นเช่นนี้ควรนำกระต่ายไปไว้ในที่เย็นหรือจุ่มตัวกระต่ายลงน้ำเย็น

3.เห็บหมัด

สามารถเกิดได้กับสัตว์เลี้ยงทั่วไปที่มีขนยาวปกคลุม ซึ่งอาการที่สังเกตได้คือกระต่ายจะผิวแห้ง เป็นรังแค และจะคันตามตัว ควรพากระต่ายไปพบสัตวแพทย์เพื่อรับยากำจัดเห็บหมัด

4.ฉี่เป็นเลือด

สีปัสสาวะของกระต่ายปกติคือสีเหลือง แต่ในบางครั้งเราสามารถพบปัสสาวะสีอื่นๆ เช่น สีแดง น้ำตาล ส้ม ซึ่งส่วนใหญ่เจ้าของกระต่่ายจะบอกหมอว่า “กระต่ายฉี่เป็นเลือด” สาเหตุของสีที่เปลี่ยนไปมาจากหลายสาเหตุเช่น สารสีจากพืชที่เรียกว่าพอร์ไฟรินสารตัวนี้จะทำให้ฉี่กระต่ายเป็นสีแดง อาการนี้ไม่เป็นอันตรายใดๆโดยมากจะหายไปเองใน2 วัน นอกจากนี้ยาปฏิชีวนะ ภาวะการขาดน้ำหรือความเครียดก็อาจส่งผลให้ฉี่ของกระต่ายเปลี่ยนสีได้เช่นกัน

ติดตามข่าวสารได้ที่ มนุษย์ติดสัตว์ สัตวเลี้ยง

ยูทูป เฟสบุ๊ก

 

 

ความคิดเห็นแหล่งอ้างอิง